Služby

Poskytujeme právní služby v řadě právních odvětví obchodním společnostem, podnikajícím osobám i jednotlivcům. Základem je poskytování služeb v oblasti soukromého práva a v oblasti práva správního.

Co děláme

Vymáhání pohledávek, zastupování v občanskoprávních sporech, sepis, kontrola a sjednávání smluv, převody nemovitostí, spory s pojišťovnami, ochrana spotřebitele.

Sepis pracovních smluv, výpovědí a dalších dokumentů, poradenství ve vztahu k plnění pracovněprávních povinností, zastupování v pracovních sporech včetně vymáhání pohledávek.

Sepis, kontrola a sjednávání obchodních smluv, právo obchodních korporací, zastupování v obchodních sporech, insolvenční řízení, vymáhání pohledávek.

Zastupování při kontrolách správních orgánů, ve správních řízeních například o uložení sankce, zastupování před správními soudy, řešení přestupků, jednání s katastrálním nebo živnostenským úřadem.

Příprava smluv na vývoj a údržbu softwaru, komplexní právní servis při provozu e-shopu, právní poradenství a zastupování v otázkách duševního vlastnictví, nekalé soutěže a dalších souvisejících oblastí.

Právní služby pro správce osobních údajů, příprava základní dokumentace týkající se GDPR, poradenství ohledně dodržování povinností, zastupování subjektů údajů při uplatňování jejich práv (výmaz osobních údajů, vznesení námitky).

Balíčky služeb

Právo nemovitostí

Kupujete-li, prodáváte, pronajímáte či darujete nemovitost nebo s ní jinak nakládáte, máme pro Vás speciální cenovou nabídku zahrnující komplexní právní servis. Ošetříme možná rizika a připravíme vše nezbytné, aby vše proběhlo v pořádku a co možná nejrychleji.

Spory s pojišťovnami

Krátila Vám pojišťovna pojistné plnění nebo toto odmítla vyplatit a ani není zřejmé proč nebo s důvody nesouhlasíte? Jsme připraveni Vás zastupovat, máme v této oblasti za sebou řadu úspěšně ukončených případů.

Potřebujete poradit?

774 329 929