Spory s pojišťovnami

Krátila Vám pojišťovna pojistné plnění nebo toto odmítla vyplatit a ani není zřejmé proč nebo s důvody nesouhlasíte? Jsme připraveni Vás zastupovat,  máme v této oblasti za sebou řadu úspěšně ukončených případů.

Budeme Vás zastupovat ve sporu s pojišťovnou, ať už jde o:

  • nároky vzniklé z dopravních nehod – poškození vozidel, škody na zdraví a na majetku
  • pojištění odpovědnosti podnikatelů
  • pojištění odpovědnosti zaměstnanců
  • pojistné nároky při škodě na zdraví

Máme zkušenosti jak s mimosoudním vyjednáváním, tak se soudními spory. Někdy stačí výzva pojišťovně a podaří se najít přijatelná dohoda.

Víte, že pojišťovny jsou povinny hradit i nemajetkovou újmu při škodě na zdraví nebo úmrtí člena rodiny? Máme za sebou v této otázce několik úspěšně ukončených případů, kdy pozůstalým bylo díky nám vyplaceno pojišťovnou finanční odškodnění.

Výhodou je, že náklady advokáta lze nárokovat po pojišťovně jako součást pojistného plnění.

Váš případ zdarma posoudíme. Pokud nás zaujme, pak se nebráníme sjednání dohody v podobě tzv. success fee, tedy že dostaneme odměnu až ze skutečně vymoženého plnění zaslaného pojišťovnou, v rozsahu 10 – 15 % a Vy hradíte jen minimální náklady.

 

 

Potřebujete poradit?

774 329 929