GDPR a ochrana osobních údajů

Pro většinu podnikatelů není zpracování osobních údajů hlavním předmětem jejich činnosti, ale pouze nezbytnou součástí. Takto k věci přistupujeme a rozumnou cestou Vám pomůžeme se splněním povinností dle GPDR a dalších právních předpisů.

Poradíme správcům osobních údajů

Od roku 2018 je účinné nařízení EU o ochraně osobních údajů, známé jako GDPR. Tuto oblast upravují i další právní předpisy a kontrolu vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • osobním údajem může být například i pouhé telefonní číslo nebo e-mailová adresa

Téměř každý, kdo pracuje s osobními údaji fyzických osob, musí splňovat požadavky právních předpisů. Zejména informovat subjekty údajů o zpracování, mít přehled o tom, jak je s údaji pracováno nebo být připraven reagovat na uplatnění práv osob, jejichž údaje jsou zpracovávány.

S GDPR se můžete setkat například:

 • uzavíráte-li při své činnosti smlouvy se zákazníky
 • máte zaměstnance
 • provozujete e-shop

Připravíme pro Vás rozbor Vaší situace a základní dokumentaci v této oblasti, a to v rozumném rozsahu tak, abyste dostáli svým povinnostem. Většinou bývá nezbytným základem mít:

 • informace subjektům údajů (zákazníkům, zaměstnancům)
 • směrnice o ochraně osobních údajů
 • smlouvu o zpracování osobních údajů
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • doklad o proškolení zaměstnanců
 • záznamy o činnostech zpracování

Pokud si nejste jisti, zda máte vše v pořádku, můžete se na nás obrátit a poradíme Vám.

Uplatníme práva subjektů údajů

Jste-li naopak osobou, jejíž údaje jsou zpracovávány a Vy s tím nesouhlasíte, můžete se na nás také obrátit. Najdete-li například zveřejněné Vaše osobní údaje, aniž jste s tím vyslovili souhlas.

GDPR vymezuje pro osoby nemalá práva:

 • možnost žádat výmaz osobních údajů
 • požadovat přístup k osobním údajům
 • vznést námitku proti zpracování a další

 

Potřebujete poradit?

774 329 929