Právo nemovitostí

Nakládáte-li s nemovitostí, máme pro Vás speciální cenovou nabídku zahrnující komplexní servis nejen při převodu nemovitosti. Ošetříme možná rizika a připravíme vše nezbytné, aby vše proběhlo v pořádku a co možná nejrychleji.

Zaměřujeme se na komplexní právní asistenci při koupi a prodeji nemovitostí, darování nemovitostí, zřízení věcných břemen a při veškerých dalších souvisejících záležitostech.

Pro následující situace jsme si připravili balíčky na míru:

Při transakcích s nemovitostmi hrozí řada rizik. Je nepříjemné zjistit, že prodávající nebyl oprávněn nemovitost převést, že na nemovitosti vázne věcné břemeno třetí osoby, které prakticky znemožňuje její užívání. A nikdo by nechtěl řešit situaci, kdy zaplatí kupní cenu, ale k převodu nedojde a je nutné kupní cenu vymáhat zpět po druhé straně, u níž není jisté, že bude vymáhání úspěšné, nebo naopak, kdy k převodu dojde, ale kupující cenu nezaplatí.

Pomůžeme Vám těmto rizikům v největší možné míře předejít.

Balíčky služeb

Kupuji nebo prodávám nemovitost

Základní balíček zahrnuje komplexní služby související s koupí nebo prodejem nemovitosti:

 1. Kontrola LV u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí – LV ke dni přípravy smlouvy zajistíme v rámci ceny
 2. Prověření druhé smluvní strany v Centrální evidenci exekucí a insolvenčním rejstříku
 3. Příprava kupní smlouvy nebo kontrola kupní smlouvy, pokud už máte návrh např. od realitní kanceláře, anebo druhé strany
 4. Ověření podpisů na kupní smlouvě v naší advokátní kanceláři
 5. Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí a doručení na katastr nemovitostí
 6. Konzultace s advokátem v délce do 30 minut

Cena:

 • 5.900,- Kč bez DPH při ceně nemovitostí do 4 milionů Kč
 • 7.900,- Kč bez DPH při ceně nemovitostí nad 4 miliony Kč

Doplňkové služby:

 • Úschova kupní ceny v naší advokátní kanceláři: 3.000,- Kč bez DPH do částky 4 miliony Kč
 • Ověření podpisů mimo advokátní kancelář v rámci Ostravy: 1.500,- Kč bez DPH
 • Kontrola další jedné smlouvy: například rezervační smlouvy s realitní kanceláří: 2.000,- Kč bez DPH

Při poskytnutí dalších služeb nad rámec výše uvedených, zejména zapracování připomínek do smluv, komunikace s druhou smluvní stranou, vyhotovení dalších souvisejících dokumentů bude účtována odměna 1.500,- Kč bez DPH za hodinu práce.


Daruji nemovitost

Základní balíček zahrnuje:

 1. Příprava nebo kontrola darovací smlouvy
 2. Ověření podpisů na 1 vyhotovení darovací smlouvy za účelem vkladu do katastru nemovitostí v naší advokátní kanceláři
 3. Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí a doručení na katastr nemovitostí
 4. Konzultace s advokátem v délce do 30 minut

Cena:

 • 4.000,- Kč bez DPH při hodnotě nemovitostí do 4 milionů Kč
 • 6.000,- Kč bez DPH při hodnotě nemovitostí nad 4 miliony Kč

Doplňkové služby:

 • Zřízení služebnosti užívání v rámci smlouvy: 1.500,- Kč bez DPH
 • Ověření podpisů mimo advokátní kancelář v rámci Ostravy: 1.500,- Kč bez DPH

Nájem nemovitosti

Jak pronajímateli, tak nájemci připravíme nebo zkontrolujeme smlouvu a připravíme související dokumentaci:

 • Příprava nebo kontrola smlouvy o nájmu bytu: 3.000,- Kč bez DPH
 • Příprava nebo kontrola smlouvy o nájmu nebytového prostoru: 4.500,- Kč bez DPH
 • Příprava předávacího protokolu: 1.000,- Kč bez DPH

V této souvislosti máme bohaté zkušenosti rovněž s vymáháním dlužného nájemného, ukončením nájmu (např. výpovědi z nájmu bez výpovědní doby) a dalšími souvisejícími činnostmi.


Další

Smlouva o zřízení služebnosti průchodu a průjezdu/inženýrské sítě/doživotního užívání

 1. Příprava smlouvy o zřízení služebnosti
 2. Ověření podpisů na 1 vyhotovení smlouvy za účelem vkladu do katastru nemovitostí v naší advokátní kanceláři
 3. Příprava návrhu na vklad do katastru nemovitostí a doručení na katastr nemovitostí
 4. Konzultace s advokátem v délce do 30 minut

Cena: 4.500,- Kč bez DPH

Nabízíme i další služby jako:

 • sepis dohody o vypořádání společného jmění manželů (SJM)
 • sepis dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • zastupování v soudních sporech týkajících se vypořádání SJM nebo zrušení spoluvlastnictví
 • sepis a přípravu zástavní smlouvy
 • přípravu dohody o zrušení zástavního práva a jeho výmaz z katastru nemovitostí

Pokud máte zájem, kontaktujte nás.

Ceny zde uvedené nezahrnují vyjednávání s protistranou, opakovaná připomínkovací kola smluv. Tyto služby rádi poskytneme nad rámec uvedených balíčků na základě dohody. Vždy Vás na to předem upozorníme a na ceně se dohodneme. Ceny zde uvedené nezahrnují správní, soudní ani jiné poplatky.

Nabídka pro realitní kanceláře

Mezi naše klienty se řadí několik realitních kanceláří, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme.

Jste-li realitní kancelář a hledáte právní asistenci, navrhneme Vám podmínky na míru dle Vašich potřeb. Při spolupráci komunikujeme a informujeme Vás o průběhu případu, jsme časově flexibilní a máme v této oblasti bohaté zkušenosti.

Kontaktujte nás s nezávaznou poptávkou. Rádi Vás poznáme.

Potřebujete poradit?

774 329 929