Občanské právo

V této oblasti máme mnohaleté zkušenosti a je pro nás inspirativní. Občanské právo je základem všech dalších soukromoprávních odvětví, proto je považujeme za důležitou součást našich služeb.

Vymáhání pohledávek

Zajistíme komplexní servis od posouzení věci, předžalobní výzvy a jednání s dlužníkem, až po případné podání žaloby, zastupování v soudním řízení a následné vymáhání v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení.

  • na úvod věc posoudíme a dle toho Vám doporučíme nejvhodnější postup
  • kauzu vždy průběžně sledujeme a informujeme Vás
  • někdy pouhá výzva z naší strany vyvolá ze strany dlužníka jednání, které vede ke smírnému uzavření celé věci

Zastupování v občanskoprávních sporech

Provedeme Vás soudním řízením, ať víte, co Vás čeká a jak bude vše probíhat, čímž maximalizujete své šance na úspěch. Sepíšeme žalobu a budeme se účastnit jednání a uplatňovat veškerá Vaše práva.

Ve většině případů nebudete muset k soudu vůbec chodit, nebudete-li chtít. Vše vyřešíme za Vás.

Sepis, kontrola a sjednávání smluv

Připravíme pro Vás na míru smlouvu odpovídající Vašim požadavkům nebo zkontrolujeme návrh smlouvy, který jste obdrželi od druhé strany

  • dobře napsaná smlouva je ve sporech rozhodující

Eliminujeme rizika, která v konkrétním případě hrozí, aby Vás smlouva chránila. Zároveň však hledáme vyváženost, aby byla smlouva obchodně přijatelná i pro druhou stranu.

Ochrana spotřebitele

Máme zkušenosti v těchto typech sporů a dohlédneme na to, ať jsou uplatněna veškerá Vaše práva, díky čemuž budou Vaše nároky ochráněny. Právní řád chrání spotřebitele jako slabší smluvní stranu a poskytuje vhodné právní prostředky, které je třeba umět využít.

Převody nemovitostí

Zaměřujeme se na komplexní právní asistenci při koupi a prodeji nemovitostí, darování nemovitostí, přípravě zástavních smluv, zřízení služebností (věcných břemen) a veškerých dalších souvisejících záležitostech, včetně úschovy peněžních prostředků.

V této oblasti jsme pro Vás vytvořili speciální nabídku.

Spory s pojišťovnami

Krátila Vám pojišťovna pojistné plnění nebo toto odmítla vyplatit a ani není zřejmé proč nebo s důvody nesouhlasíte? Nemusíte to nechat jen tak, mnohdy je krácení nedůvodné.

Jsme připraveni Vás zastupovat u soudu. V této oblasti máme za sebou řadu úspěšně ukončených případů. Nejčastěji se na nás klienti obrací s následujícími situacemi:

  • krácení pojistného plnění při poškození vozidla
  • nevyplacení náhrady nemajetkové újmy při úmrtí nebo škodě na zdraví

V této oblasti jsme pro Vás vytvořili speciální nabídku.


Ukázkové případy

  1. Dlužné nájemné. Nájemce neplatil pronajímateli nájemné. Po převzetí věci jsme nájemce vyzvali k zaplacení a poté dali okamžitou výpověď pro neplacení a žalovali na zaplacení dluhu a vyklizení bytu. Už na prvním jednání soudu nájemce začal komunikovat a na místě byl uzavřen soudní smír, kde se dluh zavázal zaplatit a byt předal  zpět pronajímateli.
  2. Reklamace vozidla. Spotřebitel reklamoval vozidlo, na kterém se vyskytly vady. Prodávající vadu neodstranil a situaci nijak neřešil. Po převzetí kauzy jsme odstoupili od smlouvy a žádali zpět kupní cenu. Během jednání prodávající stále odmítal dobrovolně hradit, proto jsme podali žalobu a u soudu jsme byli úspěšní. Nyní již byly spotřebiteli peníze uhrazeny a kromě toho i náklady spojené s reklamací, soudním řízením a úroky z prodlení.

 

Potřebujete poradit?

774 329 929