Aktuality

Novela zákoníku práce – zákonné ručení za mzdové nároky pro stavební podnikatele

V rámci novely zákona o zaměstnanosti, přijaté zákonem č. 408/2023 Sb. (dále jen „novela“) dochází k 1.1.2024 i k novelizaci zákoníku práce (dále jen „ZP“). Konkrétně se jedná o část čtvrtou novely. Ačkoliv se novela ZP vztahuje zejména k úpravě agenturního zaměstnávání, je zaváděn nový...

Číst celý článek

Služebnosti – základní informace a jejich praktické využití

Služebnosti (latinsky „servitutes“) jsou limitovanými věcnými právy, tj. oprávněními, jejímž předmětem je věc a která omezují jejího vlastníka (povinného) ve prospěch někoho jiného (oprávněného) tak, že je vlastník povinen něco strpět či se něčeho...

Číst celý článek

Koronavirus – náhrada škody po státu za omezení podnikatelů

Vláda v poslední době přijala řadu krizových opatření týkajících se omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb, konání veřejných i soukromých akcí nebo třeba poskytování ubytovacích služeb, která značně omezují činnost podnikatelů. Tímto na straně podnikatelů vznikají škody, které...

Číst celý článek

Nesporný rozvod a jeho podmínky

Slovy zákona může být manželství rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení. Svazek manželů je tedy narušen natolik, že již nelze očekávat, že dojde k jeho nápravě. Soud, který rozhoduje o rozvodu manželství, zjišťuje existenci...

Číst celý článek

Ústavní soud o svobodě projevu při podnikání

Ústavní soud vyhověl námi podané ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Nejvyššího správního soudu, neboť jím byla porušena svoboda projevu našeho klienta zaručená Listinou základních práv a svobod. Případ začal v roce 2014, kdy Česká obchodní inspekce uložila klientovi pokutu za to, že odmítl...

Číst celý článek

Směnečné rukojemství v rámci reorganizace

Obsahem tohoto článku je stručné vymezení (ne)možnosti avalisty bránit se proti povinnosti zaplatit zajišťovací směnku, která jako zajištění sloužila k zajištění pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení v rámci...

Číst celý článek

Investice do cizí nemovitosti

V praxi se stává, že někdo investuje peněžní prostředky do pořízení nebo úprav nemovitosti, jejímž vlastníkem je jiná osoba. Může tak tomu být například v situaci, kdy spolu žije nesezdaný pár, pouze jeden je vlastníkem bytu a druhý z partnerů investuje své prostředky do rekonstrukce nebo úprav...

Číst celý článek

Náhrada za újmu způsobenou v důsledku změny územního plánu

Problematika náhrady újmy, která byla způsobena vlastníkovi pozemku v důsledku změny územního plánu ve smysl ust. § 102 stavebního zákona je poměrně okrajový institut, který však v poslední době začíná být čím dál více...

Číst celý článek

Potřebujete poradit?

774 329 929