Poskytujeme právní služby zejména v oblasti obchodního, občanského a pracovního práva

Kontaktujte nás

Otevřená komunikace

Odborné služby

Osobní přístup

Sepis, kontrola a sjednávání obchodních smluv, právo obchodních korporací, zastupování v obchodních sporech, insolvenční řízení, vymáhání pohledávek.

Sepis pracovních smluv, výpovědí a dalších dokumentů, poradenství ve vztahu k plnění pracovněprávních povinností, zastupování v pracovních sporech včetně vymáhání pohledávek.

Vymáhání pohledávek, zastupování v občanskoprávních sporech, sepis, kontrola a sjednávání smluv, převody nemovitostí, spory s pojišťovnami, ochrana spotřebitele.

Aktuality

Směnečné rukojemství v rámci reorganizace

Obsahem tohoto článku je stručné vymezení (ne)možnosti avalisty bránit se proti povinnosti zaplatit zajišťovací směnku, která jako zajištění sloužila k zajištění pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení v rámci...

Číst celý článek

Investice do cizí nemovitosti

V praxi se stává, že někdo investuje peněžní prostředky do pořízení nebo úprav nemovitosti, jejímž vlastníkem je jiná osoba. Může tak tomu být například v situaci, kdy spolu žije nesezdaný pár, pouze jeden je vlastníkem bytu a druhý z partnerů investuje své prostředky do rekonstrukce nebo úprav...

Číst celý článek

Náhrada za újmu způsobenou v důsledku změny územního plánu

Problematika náhrady újmy, která byla způsobena vlastníkovi pozemku v důsledku změny územního plánu ve smysl ust. § 102 stavebního zákona je poměrně okrajový institut, který však v poslední době začíná být čím dál více...

Číst celý článek

Reference

Den Braven
DP Work
Elpro-Ene
pcv alfa

Potřebujete poradit?

774 329 929