Pracovní právo

Zatupujeme jak zaměstnavatele, tak zaměstnance, kteří byli kráceni na svých zákonných právech. Mezi naše dlouhodobé klienty se řadí i agentury práce.

Sepis pracovních smluv, výpovědí a dalších dokumentů

Připravíme nebo zkontrolujeme pracovní smlouvu a další dokumenty jako například povinné informace pro zaměstnance včetně informací dle GDPR, smlouvu s uživatelem, vnitřní směrnice nebo písemnosti týkající se skončení pracovního poměru jako je okamžité zrušení pracovního poměru, výpověď a další.

 • dobře napsaná pracovní smlouva může reálně ušetřit zaměstnavateli náklady
 • naopak neplatná výpověď může stát zaměstnavatele nemalé prostředky

Poradenství ve vztahu k plnění pracovněprávních povinností

Poskytujeme konzultace a právní stanoviska v oblasti pracovního práva. Zaměřujeme se na dodržování povinností zaměstnavatele v této oblasti. Právní poradenství se může týkat například:

 • dohod o provedení práce (DPP) nebo dohod o pracovní činnosti (DPČ)
 • evidence odpracované doby včetně práce přesčas
 • skončení pracovního poměru zaměstnavatelem
 • porušování povinností ze strany zaměstnance

Zaměstnancům radíme v otázkách týkajících se nevyplacené mzdy, příplatků, porušování povinností ze strany zaměstnavatele nebo neoprávněného ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem.

Zastupování v pracovních sporech včetně vymáhání pohledávek

Provedeme Vás soudním řízením, budeme se účastnit jednání a o všem Vás průběžně informovat.

 • pro zaměstnance vymáháme nevyplacenou mzdu, mzdu za práci přesčas nebo zákonné příplatky
 • zaměstnavatele zastupujeme při vymáhání škody po zaměstnanci
 • zaměstnavatele zastoupíme rovněž při kontrolách a v řízeních s inspektorátem práce
 • zastupujeme ve sporech vzniklých v důsledku způsobeného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání

 


Ukázkové případy

 1. Nevyplacená mzda za přesčasy. Zaměstnanec tři roky pracoval pro zaměstnavatele a za celou dobu mu nebyla vyplacena mzda za práci přesčas ani žádné příplatky. Zahájili jsme jednání se zaměstnavatelem a věc mimosoudně vyřešili tak, že strany uzavřely dohodu, na základě které zaměstnavatel doplatil zaměstnanci jeho nárok v řádu stovek tisíc Kč.

Potřebujete poradit?

774 329 929