Obchodní právo

Obchodní právo považujeme za jádro naší činnosti. Dlouhodobě poskytujeme právní služby jak menším a středně velkým korporacím, tak podnikajícím jednotlivcům.

Sepis, kontrola a sjednávání obchodních smluv

Sepíšeme nebo revidujeme jakýkoli typ obchodní smlouvy a související dokumentaci pro Vaše obchodní vztahy (všeobecné obchodní podmínky, dodatky) . V této oblasti máme bohaté zkušenosti.

 • vždy se snažíme pochopit Vaše firemní procesy, ať Vám podle toho pomůžeme zvolit správný typ smlouvy
 • volíme takový způsob ošetření smluvního vztahu, aby odpovídal situaci a zároveň efektivně ochránil Vaše práva

Právo obchodních korporací

Zabýváme se jak zakládáním obchodních korporací, tak pozdějšími změnami zakladatelských právních jednání a dalšími otázkami v průběhu trvání korporace, jako je například:

 • organizace valných hromad
 • změny osob v orgánech společností a dalších skutečností týkajících se společnosti
 • přeměny obchodních korporací
 • poskytování právních služeb při likvidaci společnosti

V této souvislosti dlouhodobě spolupracujeme se zavedenou notářskou kanceláří.

Zastupování v obchodních sporech

Budeme Vás zastupovat v obchodních sporech, ať už jde o spory vzniklé z nedodržení nebo porušení smluv (např. kupních smluv, smluv o dílo), vymožení smluvních sankcí či náhrady újmy, spory společnosti s bývalými členy statutárního orgánu společnosti, spory v oblasti práva nekalé soutěže a mnoho dalších.

Nechcete-li se sporu aktivně účastnit, jsme připraveni řešit maximum věcí za Vás, abychom Vás co nejméně zatěžovali.

Vymáhání pohledávek a insolvenční řízení

Zajistíme komplexní servis od převzetí věci, předžalobní výzvy a jednání s dlužníkem, až po případné podání žaloby a následné vymáhání v rámci exekučního nebo insolvenčního řízení.

V oblasti insolvenčního řízení Vám:

 • připravíme insolvenční návrh
 • podáme přihlášku do insolvenčního řízení
 • zastupování v incidenčních sporech
 • poskytneme další služby související s probíhajícím insolvenčním řízením

Ukázkové případy

 1. Spor s bývalým jednatelem. Jednatel byl ze své funkce odvolán a bylo zjištěno, že v průběhu doby z účtu společnosti vybíral finanční obnosy, které nepoužil pro činnost společnosti. Druhý jednatel za společnost žaloval na zaplacení takto neoprávněně získaných částek a během jednání u krajského soudu došlo k dohodě stran a částka byla společnosti bývalým jednatelem vrácena.
 2. Nezaplacená cena díla. Objednatel byl v prodlení s úhradou ceny díla, odmítal hradit a argumentoval smyšlenými nedostatky díla. Podali jsme žalobu, soud přiznal celý nárok a kromě toho smluvní pokutu, úroky z prodlení a naše náklady. Dlužná částka byla následně úspěšně vymožena v exekuci.
 3. Nekalá soutěž. Konkurenční společnost klienta zneužila jeho logo a pod tímto označením začala prodávat své výrobky. Po naší výzvě tohoto jednání protistrana zanechala a v rámci soudního řízení jsme navíc dosáhli finančního zadostiučinění pro našeho klienta.

 

Potřebujete poradit?

774 329 929