O nás

Smyslem naší práce je nacházet s Vámi praktická řešení, abychom tak efektivně ochránili Vaše práva. Jde nám o to, aby se náš postup zakládal na co nejlepším porozumění Vašemu zadání, na jehož základě navrhneme další kroky, s jejichž průběhem a důsledky Vás předem srozumitelně seznámíme.

Každý případ je pro nás jedinečný a bereme jej jako výzvu. Nepřistupujeme k řešení šablonovitě, naopak vždy zvažujeme všechny možnosti, abychom pro daný konkrétní případ zvolili tu nejlepší. Někdy je lepší vyjednat s protistranou dohodu, jindy je třeba nekompromisně hájit Vaše práva u soudu. Vždy záleží na okolnostech dané věci a Vašem požadavku, umíme obojí.

Je pro nás důležitá Vaše spokojenost a vzájemná důvěra.

Díky dlouhodobé spolupráci s exekutorskými úřady, znalci, daňovými poradci a notářskou kanceláří jsme schopni poskytovat komplexní právní služby a celý proces Vám tak usnadnit a urychlit.

Po celou dobu s Vámi komunikujeme a sdělujeme průběžný vývoj Vašeho případu tak, aby Vás to nezatěžovalo, ale měli jste o všem přehled. Způsob komunikace volíme dle Vaší preference. Můžeme dohodnout osobní schůzku, jsme však také schopni téměř vše vyřešit na dálku.

JUDr. Vít Rybář

JUDr. Vít Rybář Advokát

  • V roce 1999 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
  • Již během studií pracoval v advokátní kanceláři, kde následně nastoupil jako advokátní koncipient.
  • V průběhu doby absolvoval rigorózní řízení, které v roce 2001 úspěšně ukončil obhajobou rigorózní práce na téma Indosace směnky.
  • V roce 2004 složil advokátní zkoušky a od roku 2007 poskytuje právní služby jako samostatný advokát.
  • Během své více než 15 let trvající praxe získal bohaté zkušenosti s vedením soudních sporů a zastupováním klientů v různorodých kauzách.
JUDr. Hana Karchňáková

JUDr. Hana Karchňáková Advokátka

  • Absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
  • Během studií získávala praktické zkušenosti jako stážistka na Okresním soudě v Blansku a v advokátní kanceláři v Brně.
  • V roce 2017 jí byl po úspěšném absolvování rigorózního řízení s prací na téma Právní jednání a jeho neplatnost udělen doktorský titul.
  • S JUDr. Vítem Rybářem spolupracovala již jako advokátní koncipientka, následně složila s vyznamenáním advokátní zkoušky a od té doby společně působí jako spolupracující advokáti.

Reference

Den Braven
DP Work
Elpro-Ene
pcv alfa

Potřebujete poradit?

774 329 929