Správní právo

Správní právo upravuje velmi široký okruh situací, proto se s ním většina z Vás někdy v životě setká. Jsme připraveni Vám v této oblasti pomoci.

Zastupování ve správních řízeních

Správní právo je velmi rozsáhlá oblast, kterou upravují stovky právních předpisů.  Nejčastěji nás klienti vyhledávají v následujících situacích:

  • řízení o přestupku
  • při kontrolách správních orgánů, například inspektorátu práce, ČOI, živnostenského úřadu a dalších
  • obraně proti vydaným úředním rozhodnutím
  • zastupování před katastrálním úřadem, například při vkladu práv k nemovitostem
  • jednání se stavebním úřadem
  • vyřizování živnostenských oprávnění, koncesí

Setkáváme se však i s dalšími rozmanitými případy, jako je problematika zaměstnávání cizinců nebo regulace při provozování dopravy.

Zastupování před správními soudy

Nesouhlasíte-li s rozhodnutím úřadů, pak máte možnost žádat přezkum úředního rozhodnutí soudem. V této oblasti rozhodují krajské soudy, jejichž rozhodnutí lze dále napadnout u Nejvyššího správního soudu, případně pak také u Ústavního soudu.

Soudní řízení podléhá poměrně přísným pravidlům, na druhé straně dává možnost bránit se nesprávným postupům úřadů a domoci se zrušení nesprávných rozhodnutí.

Jednání s katastrálním, živnostenským nebo stavebním úřadem

Při jednání s úřady máme bohaté zkušenosti.

  • připravíme návrh na vklad do katastru nemovitostí, budeme Vás zastupovat ve vkladovém řízení, například při vkladu vlastnického práva nebo naopak výmazu některých práv
  • zajistíme vydání živnostenského oprávnění a poskytneme konzultace v této oblasti
  • pomůžeme Vám při jednání se stavebním úřadem

Potřebujete poradit?

774 329 929